MÓWIENIE 1 EN [#136_101]

PART 1A Warm-up questions [ max. 2 minutes ]
 • What’s your name? Can you spell it?
 • What do you do?
PART 1B Questions [ 6-7 minutes ]
Tell us about your parents’ house/flat.
 • How long did you live there?/Have you lived there?
 • How often do you visit your parents?
 • What would you like to change in your house or flat?
Tell us about the last time you went to a party.
 • How many people were there?
 • How often do you give parties and on what occasions?
 • Where are you going to have the next party? Why?
PART 2 Role-play [ max. 3 minutes ]
Egzaminator pracuje w biurze rzeczy znalezionych na dworcu kolejowym
 • powiedz, że zostawiłeś wczoraj torbę w pociągu i zapytaj, czy ktoś ją znalazł
 • odpowiedz egzaminatorowi
 • zapytaj, kiedy się z tobą skontaktują
Rozpocznij rozmowę
Pracujesz w biurze rzeczy znalezionych na dworcu. Kandydat zgubił torbę
 • zapytaj, jakim pociągiem jechał i poproś o opis torby
 • poinformuj, że nie ma tej torby, ale obiecaj, że zadzwonisz, jeśli się znajdzie
 • powiedz, że informacja będzie w ciągu 48 godzin
 • poproś o numer telefonu i nazwisko
Zdający rozpoczyna rozmowę