MÓWIENIE 1 EN [#132_143]

PART 1A Warm-up questions [ max. 2 minutes ]
 • What’s your name? Can you spell it?
 • What do you do?
PART 1B Questions [ 6-7 minutes ]
What is your favourite day of the week. Tell us about it
 • Why do you like this day?
 • What do you usually do then?
 • Which day of the week do you dislike? Why?
Tell us about the last party you went to
 • Who did you meet?
 • What did you eat/drink?
 • What did you wear?
PART 2 Role-play [ max. 3 minutes ]
Spotykasz w Warszawie znajomego.
 • zapytaj, co robi w Warszawie
 • zapytaj, gdzie się zatrzymał i jak długo zostaje w Warszawie
 • zaproponuj spotkanie w sobotę
Rozpocznij rozmowę
Jesteś znajomym kandydata
 • powiedz, że przyjechałeś na konferencję
 • powiedz, że mieszkasz w hotelu i wyjeżdżasz w niedzielę
 • zgódź się na spotkanie, zasugeruj bar w hotelu o 19:00
Zdający rozpoczyna rozmowę