MÓWIENIE 1 EN [#126_123]

PART 1A Warm-up questions [ max. 2 minutes ]
 • What’s your name? Can you spell it?
 • What do you do?
PART 1B Questions [ 6-7 minutes ]
Tell us about what you like and dislike watching on television
 • When do you usually watch television?
 • What interesting programme did you see on television last week?
 • Are you going to watch TV tonight? What?
Tell us about the last time you got a present
 • What presents do you usually give to your friends and family?
 • What was the most expensive present you have ever given?
 • How are you going to celebrate your next birthday?
PART 2 Role-play [ max. 3 minutes ]
Egzaminator jest pracownikiem kasy w muzeum sztuki.
 • poproś o dwa bilety i zapytaj, ile płacisz
 • zapytaj, czy można fotografować obrazy
 • zapytaj, gdzie znajduje się sklep z pamiątkami
Rozpocznij rozmowę
Jesteś pracownikiem kasy w muzeum sztuki
 • powiedz, że płaci £25
 • powiedz, że fotografowanie jest zabronione, ale albumy obrazów są w sklepie z pamiątkami
 • poinformuj, że sklep jest obok wyjścia i zapytaj, czy chce „audioguide”
Zdający rozpoczyna rozmowę