MÓWIENIE 1 EN [#128_113]

PART 1A Warm-up questions [ max. 2 minutes ]
 • What’s your name? Can you spell it?
 • What do you do?
PART 1B Questions [ 6-7 minutes ]
Tell us about your favourite TV programme
 • How much time do you spend watching TV?
 • What did you see on television at the weekend?
 • What would you like to watch more often?
Tell us about the last time you visited somebody in another city
 • How did you travel there?
 • How often do you travel in Poland and why?
 • Where are you going to travel next?
PART 2 Role-play [ max. 3 minutes ]
Jesteś w sklepie sportowym. Chcesz kupić kurtkę
 • podaj rozmiar i kolor
 • zaakceptuj i zapytaj, gdzie możesz ją przymierzyć
 • (po powrocie z przymierzalni) zapytaj o cenę i zdecyduj się na zakup
Egzaminator rozpoczyna rozmowę
Pracujesz w sklepie sportowym. Kandydat chce kupić kurtkę
 • powiedz, że wybranego koloru w tym rozmiarze nie ma – zaproponuj inny
 • poinformuj, gdzie jest przymierzalnia
 • podaj cenę $79 i zapytaj, jak chciałby zapłaci
Rozpocznij rozmowę